Mobipunten geeft €20,- cadeau op jouw eerste rit bij Greenwheels!

“Je weet pas hoe het is als je het probeert.” Nu is jouw kans om een deelauto te proberen!

Wij geven in april €20,- cadeau op jouw eerste rit bij Greenwheels. Deze actie is geldig tot en met 7 mei.
Een mooie korting om bijv. familie of vrienden te bezoeken ?

Waar vind je onze Greenwheels?
? Anna Paulowna, Station / Burgemeester Mijnlieffstraat
? Den Helder, Station CS / Station Zuid
? Den Oever
? Hippolytushoef
? Schagen, Station
? Wieringerwerf Centrum

Hoe gaat het in z’n werk?
? De €20,- tegoed is geldig op zowel kilometer- als tijdkosten.
? Je betaalt voor wat je rijdt. Max. 10 uur per dag.
? Meld je nu via de link aan.
? Kies voor het gratis ‘SOMS’-pakket.
? Houd bij het aanmelden je rijbewijs bij de hand.

Hoe ontvang je dit rijtegoed?
Meld je aan via ? www.greenwheels.nl


Uitbreiding deelauto’s voor Wieringerwerf en Schagen

Hollands Kroon – De Mobipunten in de Kop van Noord-Holland zijn uitgebreid met twee deelauto’s van Greenwheels in Wieringerwerf (in het centrum) en Schagen (op het NS station). Een Mobipunt biedt diverse vormen van vervoer aan voor bewoners, werknemers en dagjesmensen. Zo zijn er, naast deelauto’s, ook deelfietsen beschikbaar en is het openbaar vervoer vlak in de buurt. Op een aantal Mobipunten zijn bovendien laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels en een P+Bike aanwezig.

Maurice van der Meche, directeur Mobipunten B.V.: “We zien dat mobiliteit verder onder druk komt te staan. Al eerder werd het openbaar vervoer mede door het coronavirus versoberd. Nu hebben we te maken met gestegen brandstofkosten en een oplopende inflatie. Op een duurzame wijze en tegen lagere kosten, is deelmobiliteit via Mobipunten voor veel mensen een manier om toch mobiel te blijven. Eén deelauto kan wel 16 auto’s vervangen. Deze ruimte kunnen we gebruiken voor meer groen, meer speeltuinen en/of woningbouw.”

40 Mobipunten in de Kop
“Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de eerste Mobipunten in de Kop. Inmiddels hebben we er 16 met 11 deelauto’s, waarvan vier elektrisch. Dit jaar willen we graag nog vier Mobipunten extra in de regio plaatsen. In 2023 ligt onze ambitie op 31 Mobipunten en in 2024 op 40. Ons doel is het realiseren van een goede bereikbaarheid tot in de haarvaten van elk dorp. We zijn blij dat de twee deelauto aanbieders Greenwheels en Just Go hun diensten op de Mobipunten verlenen. Volgend jaar willen we bovendien verder verduurzamen door meer elektrische voertuigen aan te bieden”, aldus Van der Meche.

Mobipunten worden gerealiseerd om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de Kop van Noord-Holland te vergroten. Mobipunten worden mogelijk gemaakt door Mobipunten B.V. waar de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon aandeelhouder van zijn. De implementatie van de Mobipunten was eerder een onderdeel van het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’. Deze samenwerking is nu ondergebracht in de onlangs bestendigde regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop’. Deze agenda zet zich in voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.


Greenwheels in Den Helder, Hollands Kroon en binnenkort in Schagen

Den Helder en Hollands Kroon beschikken sinds 12 juli 2022 ook over Greenwheels-deelauto’s. Schagen volgt binnenkort. Greenwheels slaat de handen ineen met Mobipunten B.V. en plaatst zeven deelauto’s bij de Mobipunten in Noord-Holland Noord. Het aanbieden van Greenwheels-deelauto’s op deze verzamelpunten zorgt voor een extra keuzemogelijkheid in vervoer voor een gevarieerde doelgroep.

Vaste plaatsen

In Den Helder komen twee auto’s te staan bij station Den Helder en een bij station Den Helder Zuid. In Hollands Kroon komen ze bij station Anna Paulowna en de Burgemeester Mijnlieffstraat. De compacte en zuinige deelauto’s staan op een eigen vaste locatie, te vinden via de Greenwheels app. De auto kan met deze app of met een OV-chipkaart worden geopend. Betaling vindt plaats op basis van gebruik.

Bereikbaarheid

De komst van deze deelauto’s sluit aan bij de duurzame ambities van Den Helder. Wethouder Heleen Keur: “Ik ben heel blij met deze ontwikkeling! Bereikbaarheid is belangrijk voor onze inwoners en onze ondernemers. Het gebruik van deze auto’s kan helpen om de parkeerdruk te verminderen en daarmee de leefbaarheid van het centrum van Den Helder. Ook kan het ertoe leiden dat men bewuster gebruik maakt van vervoermiddelen en daarmee bijdraagt aan een duurzamere leefstijl. Kortom: deelauto’s passen bij de flexibele mobiliteitswensen van de toekomst en zijn een meerwaarde voor onze gemeente.”

Mobipunten

Mobipunten B.V. directeur Maurice van der Meché is verheugd met de toetreding van de deelauto’s in

Den Helder en Hollands Kroon. En met de deelauto’s die binnenkort bij het station Schagen komen en bij  het nieuwe mobipunt Wieringerwerf Centrum. “Met deze landelijke speler geven we met alle andere aangesloten (deel)mobiliteitsaanbieders bij de Mobipunten steeds beter een antwoord op de uitdaging om landelijk gebied bereikbaar te houden. Gezamenlijk hebben we de ambitie uitgesproken om verder uit te breiden en zo snel als mogelijk de deelauto’s te elektrificeren.

 

Minder auto’s op straat

Met de uitbreiding in Noord-Holland Noord laat Greenwheels zien snel op de groeiende vraag te kunnen inspelen. Het autodeelbedrijf is blij met de vlucht in vraag naar deelvervoer, omdat deelauto’s een positieve bijdrage leveren aan de leefbaarheid in dorpen en steden. De impact is bewijsbaar aanzienlijk. Ongeveer 24 gebruikers delen samen één Greenwheels-auto en zorgen per geplaatste deelauto zo voor gemiddeld 11 auto’s minder op straat, zo blijkt uit onderzoek (2018)  van Goudappel Coffeng.

 Uitbreiden naar nieuwe gebieden

Greenwheels is grondlegger van autodelen in Nederland. Het bedrijf, dat snel groeit, wil steden en dorpen leefbaarder maken door te zorgen dat er minder auto’s op straat staan. Greenwheels werkt hard aan de verduurzaming van de bestaande vloot en verwacht dit jaar ook meer elektrische deelauto’s te gaan plaatsen.


Hollands Kroon is het beste autodeelproject van de plattelandsgemeenten van Nederland in 2021

Maandag 15 november zijn voor de zesde keer de Autodeel Awards uitgereikt. In samenwerking met CROW en het Ministerie van Infrastructuur & Waterstaat kende Natuur & Milieu dit keer een award toe aan de gemeente Hollands Kroon.

In de categorie ‘beste kleine gemeente’ won de gemeente Hollands Kroon (Noord-Holland). Deze gemeente stimuleert het gebruik van deelauto’s via zogenaamde Mobipunten, waarvan er uiteindelijk 40 moeten komen. Ook maakt de gemeente gebruik van een poolauto. Het voornemen is om bij de volgende aanbesteding medewerkers ook gebruik te laten maken van de auto’s bij de Mobipunten.

Wethouder economische zaken Theo Meskers: “We zetten in op samenwerking met andere gemeenten voor een dekkend deelmobiliteit netwerk. Met deelauto’s houden we ook de kleinere kernen in de Kop van Noord-Holland bereikbaar. Dit maakt het platteland duurzaam, leefbaar en bereikbaar.’ De andere genomineerden waren Het Hogeland en Schouwen-Duiveland.

Lees meer op:

Nederland Elektrisch – Gemeente Rotterdam, Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021

Dit zijn de winnaars van de Autodeel Award 2021 – VerkeersNet

Autodeel Awards 2021 naar Gemeentes Rotterdam en Hollands Kroon en voetbalclub Wolfaartsdijk | Mobiliteitsplatform

CROW Nieuws – CROW

Hollands Kroon wint Autodeel Award 2021 – Hollandskroondagblad.nl

Gemeente Rotterdam en Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021 — Autodelen

Hollands Kroon wint Autodeel Award 2021 – Noordkop Centraal

Hollands Kroon winnaar van Autodeel Award. Jury prijst onder… – Noordhollands Dagblad

Gemeente Rotterdam en Hollands Kroon en Zeeuwse voetbalclub winnen Autodeel Award 2021 | Natuur & Milieu (natuurenmilieu.nl)

Hollands Kroon wint Autodeel Award (wieringernieuws.nl)


Vier mobipunten krijgen mobikar voor koffie, thee en lokale producten

Vier mobipunten in Hollands Kroon krijgen dit jaar een ‘mobikar’, waar mensen onder andere koffie, thee en lokale producten kunnen halen. Dit gebeurt naar aanleiding van een online enquête die onlangs is gehouden, waar meer dan 230 mensen aan meededen. De respondenten zijn om hun mening gevraagd over de mobipunten in de regio. Een van de vragen was met welke diensten de punten uitgebreid kunnen worden. Een groot deel van de deelnemers vond de koffiekar een goed idee, en daarom speelt de projectorganisatie er als proef meteen op in.

Woensdag zijn de eerste deelauto’s van de gemeente Hollands Kroon officieel in gebruik genomen voor de mobipunten bij het gemeentehuis en station Anna Paulowna. Wethouder Theo Meskers overhandigde de digitale “sleutels” van een van de auto’s aan toekomstig deelautogebruiker Joke Vossen uit Anna Paulowna. “Ik heb zelf geen auto en dit is voor mij een heel handig initiatief. Ik ga de deelauto gebruiken voor familiebezoek of als ik een keertje naar het bos wil, of gewoon een rondje wil rijden. Ik heb ‘m voor komende zaterdag voor het eerst gereserveerd. Ik heb er echt zin in!”

Met de toevoeging van deze laatste deelauto’s, komt het aantal deelauto’s totaal nu op zeven in Schagen en Hollands Kroon. In de hele Kop zijn nu dertien mobipunten. Dat aantal moet groeien tot veertig in 2023.

Uitslag enquête

Uit de enquête zijn nog meer opvallende zaken gekomen. Zo geeft een derde van de ondervraagden aan geïnteresseerd te zijn in het gebruik van deelauto’s. Ze zien het gemak ervan in en vinden de prijs aantrekkelijk. Ook zegt 34 procent van de deelnemers dat duurzaamheid een belangrijk aspect is om voor een deelauto te kiezen. Een andere vraag ging over de bereikbaarheid; vooral deelnemende dorpsbewoners geven aan dat hun woonomgeving slecht bereikbaar is met het openbaar vervoer.

Qua faciliteiten willen geënquêteerden naast de koffiekar dat mobipunten worden uitgebreid met een toilet, een ophaalpunt voor postpakketten en de mogelijkheid van aankoop van producten van lokale ondernemers. Op de vraag wat mensen ook interessant zouden vinden voor hun visite, antwoordde het merendeel dat zij deelfietsen en -auto’s vooral van toegevoegde waarde vinden, evenals een laadpaal en toilet.

Prijsvraag

De mobikar komt vooralsnog in ’t Veld, Den Oever, Middenmeer en Anna Paulowna te staan. “De deelnemers aan de enquête hebben aangegeven dat ze dit een goede aanvulling vinden op de mobipunten. Daarom vinden we het belangrijk om te onderzoeken of het in de praktijk ook werkt. Daarom zijn we meteen in gesprek gegaan met ondernemers om dit mogelijk te maken”, zegt bestuurlijk trekker, wethouder Theo Meskers van de gemeente Hollands Kroon. “Daarnaast hebben we nog een prijsvraag lopen om de bereikbaarheid en daarmee de leefbaarheid van onze dorpen en steden in de Kop te verbeteren: mensen kunnen namelijk een idee aanmelden waarmee ze 500 euro kunnen winnen om het uit te voeren. We vinden het namelijk belangrijk om dit project samen met onze inwoners verder te ontwikkelen.”

Over mobipunten

Mobipunten zijn ontstaan uit een initiatief van regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! om de bereikbaarheid en leefbaarheid in de regio op peil te houden. De punten staan veelal in de buurt van openbaar vervoer. Kijk voor meer informatie op www.mobipunt.nu, ook voor deelname aan de prijsvraag.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.

Meer informatie vindt u op www.dekopwerkt.nl.


Mobipunten met leenauto's en -fietsen komen door corona traag op gang

Onderstaand bericht is overgenomen van NH Nieuws, klik hier voor het originele bericht en voor de video reportage.

T VELD – Een half jaar geleden werden de eerste mobipunten ingericht in de Noordkop. Op 12 strategische punten zijn auto’s en fietsen neergezet die via een app kunnen worden gehuurd. Maar de coronaperiode met thuiswerken, thuisstuderen en lockdowns, zorgt ervoor dat de service nog weinig gebruikt wordt.

“Hier in Schagen hebben we die mobipunten nodig vanwege een steeds meer terugtrekkend openbaar vervoerssysteem”, zegt Hans Heddes, wethouder van Schagen, over het project van de gemeentes in de Noordkop. “We willen mensen daarom de ruimte bieden om lid te worden en dan zelf hun vervoersmiddel te kiezen.”

App
Het dorp ’t Veld had als een van de eerste dorpen een mobipunt. Op het Kerkplein is er zo’n punt ingericht.” We hebben hier een Peugeot staan die mensen kunnen huren”, legt Ginus Hahn van dorpsraad ’t Veld/Zijdewind uit. “Verderop bij de supermarkt staan ook nog twee fietsen.” Zijn collega Ad Ruiter vult aan: “Je kunt een app downloaden en als je je aangemeld hebt, kan je online een tijd reserveren.”

Omdat iedereen nu thuis zit, wordt er nog weinig gebruik gemaakt van de auto’s en fietsen. “Het is de bedoeling dat mensen met het OV hier komen en dan één van de vervoersmiddelen kiezen om verder te gaan”, legt wethouder Heddes uit, “Maar ja, als niemand hier met de trein komt of in Den Helder of Anna Paulowna, dan houdt het wel een beetje op. Dus, het begint wel te komen maar we moeten er wel wat voor doen.”

Toekomst
Ook de onbekendheid speelt het project namelijk parten. Door de coronatijd is er minder aandacht voor de lancering geweest dan onder normale omstandigheden. “Ik hoop dat de mensen er na deze periode toch wel gebruik van gaan maken”, zegt Ad Ruiter. “Tijden veranderen, mensen gaan misschien wel meer thuis werken. De vraag is of ze dan twee autos’op de stoep willen hebben of er één wegdoen en gebruik gaan maken van de leenauto hier.”

“Ik merk dat de jongere generatie er al makkelijker in is dan bijvoorbeeld mijn vader”, zegt wethouder Heddes. “Als ik tegen mijn vader zeg ‘morgen rijdt er een ander in je auto’, dan vindt hij dat niet prettig. Maar we zien het wel steeds meer komen. Schoorvoetend, maar het krijgt voet aan de grond.”


Mobipunt webinar

Weten hoe je een deelauto gebruikt? Volg onze webinar.

Sinds kort staan er diverse deelauto’s bij de mobipunten. Wil je weten hoe je zo’n deelauto kunt gebruiken? Schrijf je dan in voor een van onze gratis webinars. Deze webinars worden vanaf 3 november wekelijks gehouden.

Een webinar is een online bijeenkomst waarbij je live een presentatie kunt volgen over het gebruik van de deelauto’s. Tijdens en na de presentatie heb je voldoende mogelijkheid om vragen te stellen

Nadat je jezelf hebt aangemeld, ontvang je van ons een paar dagen voor de webinar een e-mail met daarin een link. Als je daarop klikt, kom je automatisch in de webinar terecht.

Meer informatie en aanmelden

Meer informatie over de diverse data, tijden en het aanmelden voor de webinars vind je op op deze pagina.


Mobipunt Deelauto Den Oever - Ford Focus

Eerste deelauto’s in gebruik bij mobipunten

De eerste deelauto’s bij de mobipunten zijn gearriveerd. Bedrijven AVIA Marees en PRO hebben ieder twee deelauto’s afgenomen, die zowel door medewerkers als door omwonenden en bedrijven in de buurt gebruikt kunnen worden. De deelauto’s staan respectievelijk in Den Oever, Middenmeer en Schagen.

3D Mobipunt paal Anna Paulowna Station

Vanaf 3 november worden wekelijks gratis online webinars gegeven over het gebruik van de deelauto’s. Naast een demonstratie van wethouder Theo Meskers van Hollands Kroon, krijgen mensen ook de gelegenheid om vragen te stellen over de mobipunten, het reserveren van deelauto’s en -fietsen en de kosten. De data en tijden hiervan staan op deze pagina. Wie zelf een deelauto in gebruik wil nemen met buurtbewoners, kan dit regelen via deze pagina. Samen bepalen ze dan de plek van de auto en het type.

Groei aantal mobipunten

Ondertussen groeit het aantal mobipunten sinds de lancering afgelopen juli. Zo zijn er in Anna Paulowna twee punten bij gekomen, waar deelfietsen zijn geplaatst in de buurt van het station en bushaltes. Met de uitbreiding, zijn er ook meer plekken in de Noordkop waar mensen hun deelfiets weer kunnen inleveren. In plaatsen waar al deelfietsen staan, zoals Den Helder, Schagen en Den Oever, stijgt het gebruik bovendien. Het streven is de komende tijd veertig mobipunten in de Kop te realiseren.

Daarnaast is door de inzet van het mobipuntproject binnen De Kop Werkt! het bedrijventerrein Agriport beter bereikbaar geworden. In de spits stopt buslijn 139 van Hoorn richting Medemblik en vice versa nu ook op het bedrijventerrein. Bij die halte is een mobipunt met deelfietsen geplaatst. Ten noorden van Agriport is bij Middenmeer Zuid eveneens een punt gerealiseerd. Busreizigers die met de Q-liner vanuit Alkmaar of Leeuwarden komen, kunnen vanaf deze plek richting Agriport fietsen op de deelfiets.

3D Mobipunt paal Anna Paulowna Burgemeester Mijnlieffstraat

Blij met ontwikkelingen

Bestuurlijk trekker wethouder Theo Meskers is blij met de nieuwe ontwikkelingen rondom de mobipunten: “We wisten van tevoren dat er bij het publiek belangstelling voor was, en dat blijkt nu ook. We voldoen er echt mee aan een behoefte. De deelfietsen worden nu al meer en meer gebruikt, en met de recente komst van de deelauto’s kunnen we een andere doelgroep aanspreken. Mensen van wie de auto bijvoorbeeld het grootste deel van de tijd stilstaat of vanwege het kostenplaatje hun tweede auto de deur uit willen doen. Daarbij is het mooi om te zien dat regionale bedrijven als Avia en PRO meewerken om een succes te maken van de mobipunten.”

Over mobipunten

Op een Mobipunt worden verschillende vormen van vervoer aangeboden. Het openbaar vervoer is er vaak vlak in de buurt en er staan deelfietsen en -auto’s. De mobipunten zijn opgezet vanuit het regionaal samenwerkingsverband De Kop Werkt! en zijn bedoeld om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de regio te vergroten. Daarnaast zijn de deelauto’s van een mobipunt een duurzaam alternatief voor het hebben van een eigen auto.

De Kop Werkt!

Dit project valt onder ‘De Kop Werkt!’, het regionaal stimuleringsprogramma van de vier Kopgemeenten Texel, Den Helder, Hollands Kroon en Schagen en de provincie Noord-Holland. Wij werken samen aan een toekomstbestendige regio. Dat doen wij door continu kansen te benutten die de kracht van de regio versterken. Daarbij gaat het om de ontwikkeling van havens, agribusiness, energiesector, toerisme, bereikbaarheid en leefomgeving.


Deelfietsen Station Schagen

Deelfietsen beschikbaar op ieder mobipunt

Op ieder mobipunt in de Kop van Noord-Holland kan je snel, gemakkelijk en goedkoop een fiets huren. Kom je met de bus of trein aan op een mobipunt, dan vervolg je jouw weg eenvoudig met een deelfiets.

Bij de mobipunten in Den Helder (Station Den Helder, De Schooten en Station Zuid), Den Oever, Schagen Station, Wieringerwerf, Middenmeer, Middenmeer Zuid, Agriport Zuid en ’t Veld staan fietsen die je kunt huren.

Ontdek de omgeving

Je kunt de deelfiets goed gebruiken om de stad of omgeving te verkennen. Zo huur je in Schagen of Den Helder een fiets waarmee je de stad kunt bekijken. Of bij het busstation van Wieringerwerf of Den Oever om het laatste stukje van je reis af te leggen. Je kunt maximaal 4 fietsen tegelijk huren, waardoor je jouw vrienden of familie die op bezoek zijn ook van een fiets kunt voorzien.

Bij ieder mobipunt inleveren

De fietsverhuur bij de mobipunten is flexibel. Als je een fiets bij een mobipunt huurt, dan kun je deze bij ieder ander mobipunt inleveren, zonder extra kosten. Zo kan je bijvoorbeeld op Den Helder Station een fiets huren, en deze bij Teso neerzetten, waarna je de boot naar Texel kunt pakken. Kom je terug van Texel, dan huur je de fiets bij Teso en fiets je binnen 10 minuten op het gemak naar Den Helder Station.

Mobipunt paal Den Oever met deelfietsen

Goedkoop

Het gebruik van de deelfietsen is niet duur en je huurt de fiets al per uur. Voor het eerst uur betaal je €3,25, daarna €0,75 per uur en vanaf het 13e uur €0,50 per uur. De eerste keer dat je een fiets huurt, betaal je een borg. Wil je vaker gebruik maken van de deelfietsen, dan kan je deze borg in jouw account laten staan, en wordt de borg omgezet in een tegoed. Vanaf dat moment krijg je 50% korting op jouw fietsritten. Je betaalt dan slechts €1,63 voor het eerste uur, daarna €0,38 per uur vanaf het 13e uur €0,25 per uur. Huur je een fiets voor 5 uur, dan kost je dat in totaal dus slechts €3,15.

Huren

Via onderstaande kaart zie je een overzicht van alle locaties waar de deelfietsen staan. Klik op een locatie om direct een fiets te huren. Je kunt de fiets eenvoudig via je smartphone openen. Op deze pagina vind je meer informatie over het huren van de fietsen.

Uitbreiding

In de komende periode wordt het aantal mobipunten in De Kop van Noord-Holland uitgebreid, zodat er op steeds meer plekken deelfietsen komen te staan.


Mobipunt Deelauto 't Veld Ford Focus

Deelauto geplaatst in Den Oever en 't Veld

Bij het mobipunt van Den Oever en ’t Veld zijn de eerste deelauto’s geplaatst. Het gaat om een Ford Focus en de deelauto is per direct beschikbaar om te huren.

De deelauto’s worden aangeboden door Just Lease. 

Om de voordelen van deze deelauto te ervaren, geldt voor de maand juli en augustus een speciaal introductietarief. Je gebruikt deze deelauto al voor €2,25 per uur + €0,25 per kilometer. Deze kosten zijn inclusief brandstof en geen vaste kosten.

Op deze pagina lees je precies wat je moet doen om een deelauto te kunnen gebruiken.