Hollands Kroon – De Mobipunten in de Kop van Noord-Holland zijn uitgebreid met twee deelauto’s van Greenwheels in Wieringerwerf (in het centrum) en Schagen (op het NS station). Een Mobipunt biedt diverse vormen van vervoer aan voor bewoners, werknemers en dagjesmensen. Zo zijn er, naast deelauto’s, ook deelfietsen beschikbaar en is het openbaar vervoer vlak in de buurt. Op een aantal Mobipunten zijn bovendien laadpunten, taxi- en carpoolplaatsen, fietstrommels en een P+Bike aanwezig.

Maurice van der Meche, directeur Mobipunten B.V.: “We zien dat mobiliteit verder onder druk komt te staan. Al eerder werd het openbaar vervoer mede door het coronavirus versoberd. Nu hebben we te maken met gestegen brandstofkosten en een oplopende inflatie. Op een duurzame wijze en tegen lagere kosten, is deelmobiliteit via Mobipunten voor veel mensen een manier om toch mobiel te blijven. Eén deelauto kan wel 16 auto’s vervangen. Deze ruimte kunnen we gebruiken voor meer groen, meer speeltuinen en/of woningbouw.”

40 Mobipunten in de Kop
“Ruim een jaar geleden zijn we gestart met de eerste Mobipunten in de Kop. Inmiddels hebben we er 16 met 11 deelauto’s, waarvan vier elektrisch. Dit jaar willen we graag nog vier Mobipunten extra in de regio plaatsen. In 2023 ligt onze ambitie op 31 Mobipunten en in 2024 op 40. Ons doel is het realiseren van een goede bereikbaarheid tot in de haarvaten van elk dorp. We zijn blij dat de twee deelauto aanbieders Greenwheels en Just Go hun diensten op de Mobipunten verlenen. Volgend jaar willen we bovendien verder verduurzamen door meer elektrische voertuigen aan te bieden”, aldus Van der Meche.

Mobipunten worden gerealiseerd om de bereikbaarheid en leefbaarheid van steden en dorpen in de Kop van Noord-Holland te vergroten. Mobipunten worden mogelijk gemaakt door Mobipunten B.V. waar de gemeenten Den Helder, Schagen en Hollands Kroon aandeelhouder van zijn. De implementatie van de Mobipunten was eerder een onderdeel van het inmiddels beëindigde programma ‘De Kop Werkt’. Deze samenwerking is nu ondergebracht in de onlangs bestendigde regionale samenwerkingsagenda ‘Samen op Kop’. Deze agenda zet zich in voor een toekomstbestendige regio waar het goed wonen, werken en recreëren is.